Bleach and Tone Evolution

Kurs nr 8

Kurs to pełne zanurzenie w świat całkowitych, częściowych rozjaśnień i rozjaśnień związanych z aktualnymi trendami, wraz z tonalizacją i/lub neutralizacją. Nauczysz się, jak realizowa metodą dekoloryzacji, nawet skrajnej, poprzez schematyczny, wiarygodny i bezpieczny proces. Kurs przeprowadzany jest metodą krok po kroku.

Co to jest: Kurs rozjaśnień i tonalizacji. Cel: Nabycie technicznej wiedzy dotyczącej rozjaśnień i tonalizacji. Zawartość: Zasady dekoloryzacji i tonalizacji, od mycia koloru przez odbarwianie po częściowe i całkowite rozjaśnianie, diagnoza/cel, wybór środka rozjaśniającego, utleniacza, najbardziej odpowiedniej techniki i odpowiedniego tonera dla osiągnięcia zamierzonego celu. Do kogo skierowane: Właściciele i doświadczeni współpracownicy. Czas trwania: 1 dzień. Materiały do zabrania: miski, pędzle, klipsy lub gumki, rękawice, folia aluminiowa, folia spożywcza, różne grzebienie, suszarka, różne szczotki. Liczba uczestników: Maksymalnie 15 osób.

By |2024-02-08T12:01:11+01:008 Febbraio 2024|KURSY|0 Comments

COURSE n.8

The course is a full immersion in the world of total, partial and nuanced lightening related to current trends with adjoining toning and / or neutralization, how to achieve even extreme bleaching with a method, through a reliable and safe schematized path.
Course performed with step by step method.

What it is: Lightening and toning course.

Objective: To acquire technical knowledge regarding lightening and toning.

Contents: The rules of bleaching and toning, from color washing to pickling to partial and total bleaching, diagnosis / objective, choice of bleach, oxygen, the most suitable technique and the most suitable toner to achieve the set goal.

Who is it for: Owners and expert collaborators.

Duration: 1 day.

Bringing material: bowls, brushes, clips or clothespins, gloves, foil, foil, various combs, hair dryers, various brushes.

Number of participants: Max 15 people.

By |2022-02-23T15:04:43+01:0023 Febbraio 2022|COURSES|0 Comments

CORSO n.8

Il corso è un full immertion nel mondo delle schiariture totali, parziali e in sfumatura relative alle tendenze del mo­mento con annessa tonalizzazione e/o neutralizzazione, come realizzare con metodo decolorazioni, anche estre­me, attraverso un percorso schematizzato affidabile e sicuro.
Corso eseguito con metodo step by step.

Che cos’è: Corso di schiariture e tonalizzazioni.

Obiettivo: Acquisire conoscenze tecniche riguardo a schiariture e tonalizzazioni.

Contenuti: Le regole della decolorazione e della tonalizzazione, dal lavaggio di colore al decapaggio alla decolo­razione parziale e totale, diagnosi/obiettivo, la scelta del decolorante, dell’ossigeno, della tecnica più idonea e del toner più adatto per il raggiungimento dell’obiettivo prefissato.

A chi è rivolto: Titolari e collaboratori esperti.

Durata: 1 giorno.

Materiale da portare: ciotole, pennelli, clips o mollettoni, guanti, stagnola, carta pellicola, pettini vari, phon, spaz­zole varie.

Numero di partecipanti: Max 15 persone.

By |2021-06-10T16:03:54+02:0011 Novembre 2020|Corsi|0 Comments
Go to Top