Imperfect Collection

KURS NR 3

Prezentacja nowej kolekcji, jedyna okazja do osobistego doświadczenia najnowszych trendów w modzie fryzjerskiej. W ciągu 2 dni zostaną wykonane strzyżenia i koloryzacje krok po kroku na modelkach, a uczestnicy będą ciągle monitorowani podczas praktyki, aby dać każdemu możliwość jak najlepszego opanowania technik strzyżenia i koloryzacji. Czym to jest: Propozycja mody fryzjerskiej.

Czym to jest: Propozycja mody fryzjerskiej. Cel: Opanowanie i realizacja nowych trendów. Zawartość: Wykonanie różnych strzyżeń (od długich do krótkich), wsparte umiejscowieniem koloru za pomocą różnych technik. Dla kogo: Właściciele i doświadczeni współpracownicy. Czas trwania: 2 dni. Początek: godzina 10:00 / Zakończenie: godzina 17:00. Materiały do zabrania: Nożyczki, maszynka, grzebień, płaska szczotka, spryskiwacz, klipsy lub wsuwki, różne szczotki do suszenia, suszarka, miski, pędzle, folia, grzebień z ogonem.

2024-02-08T11:34:40+01:00

COURSE N.3

Presentation of the new collection, the only opportunity to experience the latest hair fashion trends first hand, during the 2 days the cuts and colors will be made with a step by step method on heads, during the practice the participants will be constantly followed, to give the opportunity for everyone to acquire the best cutting and color techniques.

What is it: Hair fashion proposal.

Objective: To learn and implement new trends.

Contents: Realization of different cuts (from long to short) supported by the positioning of the color with techniques.

Who is it for: Owners and expert collaborators.

Duration: 2 days. Start: 10.00 / End: 17.00

What to bring: Scissors, razor, comb, flat brush, spray bottle, clips or clothespins, various drying brushes, hair dryers, bowls, brushes, foil, tail comb.

2022-02-23T14:53:39+01:00

CORSO N.3

Presentazione della nuova collezione, unica occasione di vivere in prima persona le ultime tendenze moda capelli, durante i 2 giorni si realizzeranno i tagli e le colorazioni con metodo step by step su testine, durante la pratica i partecipanti verranno costantemente seguiti, per dare l’opportunità a tutti di acquisire al meglio le tecniche di taglio e colore.

Che cos’è: Proposta moda capelli.

Obiettivo: Apprendere e realizzare nuove tendenze.

Contenuti: Realizzazione di diversi tagli ( dal lungo al corto) supportate dal posizionamento del colore con tecniche.

A chi è rivolto: Titolari e collaboratori esperti.

Durata: 2 giorni. Inizio: ore 10.00/ Fine: ore 17.00

Materiale da portare: Forbici, rasoio, pettine, spazzola piatta, spruzzino, clips o mollettoni, spazzole varie per asciu­gatura, phon, ciotole, pennelli, stagnola, pettine a coda.

2021-06-10T16:03:00+02:00
Go to Top