Geometric Game

KURS NR 4

Kurs strzyżenia, który ma na celu przekazanie technik strzyżenia opracowanych poprzez rygorystyczne podejście geometryczne. Dużo miejsca poświęcone jest studiowaniu wyboru techniki strzyżenia w zależności od kształtu twarzy i struktury włosów, aby uzyska równomierną dystrybucję objętości, tworząc unikalny i dynamiczny styl. Kurs prowadzony jest metodą krok po kroku.

Czym to jest: Kurs zaawansowanej geometrii. Cel: Opanowanie i stworzenie wszechstronnego systemu strzyżenia, optymalizacja czasu za pomocą szybkiej i praktycznej metody. Zawartość: Rozwinięcia zaawansowanych form, z interpretacją różnych stylów i wieloma technikami wykończenia. Dla kogo: Właściciele i doświadczeni współpracownicy. Czas trwania: 1 dzień. Materiały do zabrania: Nożyczki, maszynka, grzebień, płaska szczotka, spryskiwacz, klipsy lub wsuwki, różne szczotki do suszenia, suszarka. Liczba uczestników: Maksymalnie 15 osób.

2024-02-08T11:36:46+01:00

COURSE N.4

Cutting course aimed at acquiring cutting techniques constructed through a strictly geometric method. Ample space is dedicated to the study of the choice of the cutting technique to be used according to the shape of the face and the structure of the hair, in order to give a balanced volume distribution, to create a unique and dynamic style. The course performed with a step by step method.

What it is: Advanced geometry course.

Objective: To learn and create a versatile cutting system, optimizing times with a fast and practical method.

Contents: Evolutions of advanced forms, with the interpretation of different styles and multiple finishing techniques.

Who is it for: Owners and expert collaborators.

Duration: 1 day

Material to bring: Scissors, razor, comb, flat brush, spray bottle, clips or clothespins, various drying brushes, hairdryer.

Number of participants: Max 15 people.

2022-02-23T14:56:29+01:00
Go to Top